پیش دبستانی و دبستان دخترانه دارالقرآن 1 (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

خبرهای مدرسه

ثبت نام تکمیلی
1396/02/07 ساعت 00:37:53
رتبه ی سوم شنا
1396/02/05 ساعت 20:12:48
جشنواره شیر
1395/11/05 ساعت 12:53:10
برگزاری مانور زلزله
1395/11/05 ساعت 02:18:08
شب یلدا
1395/09/30 ساعت 00:10:00
روزبازگشایی
1395/07/03 ساعت 00:08:00