پیش دبستانی و دبستان دخترانه دارالقرآن 1 (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

رتبه ی سوم شنا

«ملینا خادم » دانش آموز کلاس اوّل « شقایق»

افتخار آفرین درمسابقات شنا «آموزش و پرورش ناحیه ی پنج»