پیش دبستانی و دبستان دخترانه دارالقرآن 1 (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

افتخارات ودست آوردهای مدرسه 1

  • این دبستان علاوه بر همگام بودن با محتوای آموزشی اداره ی  آموزش و پرورش،درانجام فعالیتهای )آموزشی -پرورشیِ خلّاق( نیز پیشگام می باشد.
  •  برخی از این فعالیتها به شرح زیر می باشد:
  • برگزاری کلاسهای خلاقیت (رُباتیک)

ادامه مطلب...

افتخارات و دستاوردهای مدرسه2


  • برنامه ی« صبحانه ی گروهی نشاط »

ادامه مطلب...